MORTEN HORNBURG

Jeg får mange bestillinger på portretter/karikatur. Dette er populært hos bedrifter ved jubilèer,
årets medarbeider eller andre markeringer. Mange privatpersoner bestiller også dette.

Jeg gjør også illustrasjoner til bøker og brosjyrer, samt for foredragsholdere. Pris pr. portrett kr 1500,-

Tlf: 90693932 / mail@mortenhornburg.no / org.nr. 952 005 154